Fizioterapija i rehabilitacija Tomislav Pleša

Poštovani,

Sukladno odluci o proglašenju epidemije bolesti COVID-19, te mjerama kriznog stožera Ministarstva zdravstva (klasa:813-07/20-01/01, UR.BR:534-03-1/120-44) dužni smo maksimalmo smanjiti dolaske pacijenata, te obavljati samo hitne i neodgodive postupke. Neodgodivi dolasci organiziraju se telefonom na broj

098/529-945

na način da pacijenti dolaze jedan po jedan, prema uputama. Na isti telefon dostupni smo za davanje uputa i savjeta pacijentima kod kuće.
Hvala na razumjevanju, ali Vas i molimo pridržavajte se uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Croatia Osiguranje, Basler Osiguranje

Privatna praksa fizikalne terapije i rehabilitacije "Tomislav Pleša" djeluje od 2004. godine.

Nalazimo se u središtu grada Zaprešića u blizini autobusnog terminala.

U procesu rehabilitacije koristi se više tehnika manualne terapije, masaže, medicinske gimnastike i elektro procedura.

Više...

Fizikalna terapijaKineziotaping